Вплив цифрових технологій на бухгалтерський облік: семінар "STAREP" розглядає можливі виклики

Учасники семінару "STAREP" у Відні

Дводенний семінар, який проходив 28-29 листопада у Відні, зібрав учасників трьох регіональних програм "STAREP", "EU-REPARIS" та "PULSAR", які підтримують вдосконалення практики фінансової звітності у приватному та державному секторах країн-членів Східного партнерства ЄС та країн Західних Балкан. 

"STAREP" - це програма ініціативи "EU4Business", спрямована на зміцнення аудиту та звітності у країнах Східного партнерства.

Основною метою семінару було обговорення впливу Четвертої промислової революції на професію бухгалтера, яка приносить швидкі зміни в усіх сферах завдяки використанню штучного інтелекту, робототехніки, аналізу даних та інших цифрових технологій. На семінарі також обговорювалися серйозні виклики, з якими стикаються бухгалтери, враховуючи постійні провали у фінансовій звітності, такі як, наприклад, у Tesco, Carillion та Petrobas. 

Протягом першого дня семінару спільноти практиків, що займаються фінансовою звітністю як у державному, так і в корпоративному секторах, ділилися спільним досвідом своїх юрисдикцій, які стикаються зі схожими проблемами при проведенні реформ державної та корпоративної звітності.

Учасники виказали жваву зацікавленість до презентацій та дискусій про те, як технології впливають на фінансову звітність бізнесу, держави та корпорацій, а також на стосунки між зацікавленими сторонами. Під час заходу також було розглянуто переваги та ризики, які може привнести вживання нових технологій у бухгалтерський облік. Учасники семінару погодилися, що існує потреба переосмислити та адаптувати практику корпоративної фінансової звітності та аудиту, зважаючи на нові виклики та можливості, пов'язані з новими цифровими технологіями, особливо з використання штучного інтелекту та блокчейну.

Під час панельної дискусії на тему зміни ролі професії бухгалтера висловлювалися різні погляди на те, як професія може розвиватися, щоб відповідати на нові виклики та готуватися до майбутнього.

Під час семінару були розглянуті приклади невдач у державній та корпоративній звітності установ та приватних фірм, а також можливі наслідки з точки зору фінансової звітності та аудиту. 

Учасники також працювали разом над практичним прикладом з реального життя державного підприємства та аналізували аспекти організації управління, включаючи фінансовий моніторинг, механізми корпоративного контролю, внутрішній контроль, підзвітність, прозорість та управління фіскальними ризиками.

Протягом другого дня семінару учасники регіональних програм "STAREP" та "EU-REPARIS" мали можливість ознайомитися з досвідом делегування певних функцій та обов'язків державних контролюючих органів професійним організаціям бухгалтерів (ПОБ), а також досвідом Ради з фінансової звітності Великої Британії щодо розробки системи контролю якості.

Нарешті, на семінарі було представлено нову загальну матрицю результатів для оцінювання прогресу реформи обліку та аудиту у країнах, що беруть участь у програмі "STAREP". Учасникам програм "STAREP" та "EU-REPARIS" була запропонована можливість переглянути переваги створення матриці результатів, зосередженій на ключових результатах, досягнутих за підтримки Центру реформ фінансової звітності Світового банку (CFRR) у 2013-2018 роках.

Незважаючи на те, що багато країн "STAREP" досягли значного прогресу, прийнявши нове законодавство у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, наступним викликом буде реалізація цих законів на практиці та набуття необхідного робочого потенціалу.

Програма ініціативи "EU4Business" "STAREP" (Зміцнення аудиту та звітності у країнах Східного партнерства) - це регіональна програма, що фінансується ЄС та реалізується Центром реформ фінансової звітності Світового банку (CFRR) для Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіки Молдова та України. Проект "STAREP" допомагає країнам-учасницям модернізувати системи корпоративної фінансової звітності та підвищити спроможність місцевих установ ефективно впроваджувати ці системи.