Programe

EU4Business: De la politici la acțiune

Durata proiectului: 
2017 - 2020
PARTENERUL DE PUNERE ÎN APLICARE: 
OCDE
Bugetul UE: 
4 milioane EUR

Acest proiect care acoperă mai multe țări susține reformele privind competitivitatea și mediul de afaceri din țările membre ale Parteneriatului estic, desfășurând activități atât la nivel de țară, cât și la nivel regional. La nivel de țară, OCDE asigură sprijin adaptat în ceea ce privește conceperea, monitorizarea și modernizarea strategiilor și a programelor pentru a susține dezvoltarea sectorului privat, formularea de politici bazate pe date concrete și reformele cu anvergură mai largă privind mediul de afaceri. La nivel regional, OCDE stimulează implementarea reformelor prin evaluări inter pares și prin dialog privind politica regională. Împreună cu organizațiile partenere (Comisia Europeană, BERD și Fundația Europeană de Formare), OCDE va desfășura și o a treia evaluare a Small Business Act pentru Europa, pentru a monitoriza progresele înregistrate în implementarea reformelor de politică, a evalua comparativ performanțele și a identifica priorități viitoare pentru dezvoltarea IMM-urilor. 

Obiective

Principalul obiectiv este de a susține reformele privind competitivitatea și mediul de afaceri în țările membre ale Parteneriatului estic (EaP).

Concret, proiectul vizează:

 • consolidarea cadrelor instituționale și a sprijinului guvernamental pentru sectorul privat și ameliorarea mediului de afaceri;
 • sprijinirea monitorizării și a evaluării politicilor de dezvoltare a sectorului privat și perfecționarea realizării statisticilor de afaceri;
 • sprijinirea formulării de politici bazate pe date concrete și a evaluării comparative la nivel regional;
 • stimularea implementării reformelor prin evaluări inter pares și prin dialog privind politica regională.

Beneficiari

Factorii politici din domeniul dezvoltării sectorului privat, agențiile guvernamentale relevante, organizațiile de intermediere a afacerilor și, în cele din urmă, sectorul privat din cele șase țări membre ale EaP.

Activități

La nivel de țară

Adaptând sprijinul la nevoile și caracteristicile fiecărei țări, activitățile principale ale proiectului includ:

 • asistarea guvernelor la pregătirea strategiilor și a planurilor de acțiune și propunerea unor indicatori-cheie de performanță pentru evaluarea rezultatelor;
 • consolidarea procesului de elaborare a politicilor prin introducerea unor procese de tip public-privat în ceea ce privește părțile interesate;
 • asistarea guvernelor la monitorizarea progreselor înregistrate în implementarea reformelor privind competitivitatea și a foilor de parcurs privind politicile specifice;
 • asistarea guvernelor la realizarea, analizarea și diseminarea statisticilor armonizate privind afacerile.

La nivel regional

Printre activitățile principale se numără:

 • revizuirea metodologiei de evaluare a SBA (Small Business Act);
 • organizarea unei reuniuni a unui grup tematic privind sectorul privat pentru fiecare țară și a trei ateliere cu părțile interesate în ceea ce privește SBA pentru fiecare țară, pentru a facilita procesul de evaluare a SBA;
 • efectuarea autoevaluării guvernamentale și a evaluării OCDE a SBA în cele șase țări;
 • publicarea raportului regional;
 • organizarea a trei reuniuni regionale a Mesei rotunde privind competitivitatea în Eurasia;
 • efectuarea a șase evaluări inter pares (2017: Armenia, 2018: Azerbaidjan, Georgia, 2019: Belarus, Republica Moldova, Ucraina).

Rezultate

 • Printre rezultatele preconizate se numără:
 • un cadru politic strategic îmbunătățit pentru dezvoltarea sectorului privat (strategii/planuri de acțiune);
 • o capacitate instituțională consolidată a guvernului pentru a oferi sprijin sectorului privat;
 • o contribuție sporită a asociațiilor de afaceri la procesele de elaborare a politicilor;
 • o capacitate sporită de monitorizare a implementării politicii guvernamentale;
 • disponibilitatea unor statistici structurale și privind demografia afacerilor;
 • publicarea celui de al treilea raport privind SBA, diseminarea acestuia și utilizarea sa pentru elaborarea de politici;
 • efectuarea de evaluări inter pares ale reformelor privind competitivitatea.

Parteneri