Programe

Consolidarea activității de audit și raportare financiară în țările din Parteneriatul Estic (STAREP)

Durata proiectului: 
2014 - 2019
PARTENERUL DE PUNERE ÎN APLICARE: 
Banca Mondială
Bugetul UE: 
1 milion EUR

STAREP vizează să ajute țările participante atât în ceea ce privește îmbunătățirea cadrelor de raportare financiară corporativă, cât și în ceea ce privește sporirea capacității instituțiilor locale de a pune în aplicare aceste cadre în mod eficient.

Obiective

Consolidarea capacității părților interesate relevante la nivel național din țările membre ale Parteneriatului estic de a pune în aplicare standarde internaționale privind raportarea financiară corporativă și elementele conexe ale acquis-ului comunitar ale UE.

Beneficiari

Programul este conceput pentru toate părțile interesate cheie din procesul de raportare financiară corporativă, inclusiv:

 • decidenți politici;
 • profesioniști din domeniul contabilității;
 • mediul academic;
 • organisme de reglementare;
 • lideri locali în domeniul afacerilor.

Activități

 • Consolidarea angajamentului în direcția reformei activității de audit și raportare financiară și a cooperării regionale prin dialog regulat cu miniștrii finanțelor și cu alți înalți funcționari.
 • Identificarea și reproducerea experiențelor universităților UE în formarea contabilă cu privire la dezvoltarea unor abordări comune privind provocările comune, precum și facilitarea colaborării cu UE și instituțiile și organismele globale omoloage.
 • Seminare și ateliere de învățare inter pares și în comun a bunelor practici internaționale și a cadrului de raportare financiară corporativă la nivelul UE.
 • Facilitarea schimbului și transferului de informații.
 • Asigurarea de sprijin analitic și pentru activitățile de cercetare și pentru alte activități similare.
 • Consolidarea capacității și schimbul de informații pentru a permite organismelor de reglementare în domeniul financiar să înțeleagă modificările în curs ale standardelor privind instrumentele financiare și contractele de asigurare. 

Rezultate

Proiectul a contribuit la creșterea capacității decidenților politici și a părților interesate cheie de a stabili modalități adecvate și bune practici în ceea ce privește activitatea de audit și de a alinia legislația națională la cerințele UE. Acest lucru a contribuit la aprobarea legislației în domeniul contabilității și al auditului de către Parlamentul georgian și la modificări aduse legislației naționale în multe alte țări. De asemenea, proiectul a contribuit la consolidarea capacității organizațiilor profesionale din domeniul contabilității și a determinat acreditarea mai multor universități de către asociații profesionale recunoscute la nivel internațional.

Site web

http://web.worldbank.org

Parteneri