Două modele noi de cluster lansate în Republica Moldova cu sprijin din partea UE

La muncă într-o fabrică de produse textile din Republica Moldova
Republica Moldova
 | 

În regiunile Sud și Nord ale Republicii Moldova s-au lansat două clustere noi, cu sprijin din partea Uniunii Europene. Acestea vizează industriile creative din Cahul și întreprinderile textile din Soroca și le oferă companiilor posibilitatea de a-și uni forțele pentru a dezvolta proiecte comune.

Constituirea celor două clustere a fost realizată de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) prin intermediul Instrumentului de asistență tehnică și schimb de informații (TAIEX). Clusterele au fost lansate în cadrul unui atelier special pe tema politicii privind clusterele și a susținerii inițiativelor de cluster.

Luând cuvântul la eveniment, Petru Gurgurov, director general interimar al ODIMM, a declarat că acest model de colaborare este foarte important pentru mediul de afaceri, în special pentru IMM-uri, și va contribui la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică în comunitățile locale.

„Crearea clusterelor din industriile-cheie cu potențial mare de creștere – industria textilă și industria creativă din Soroca și Cahul – va da un nou impuls pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în regiuni. ODIMM încurajează modelele de colaborare eficiente între mediul de afaceri și factorii de decizie pentru a contribui direct la creșterea performanței, productivității și vizibilității”, a afirmat Petru Gurgurov.

Secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iulia Costin, a descris clusterele drept un motor al dezvoltării economice: „Multiplicarea clusterelor în regiuni va contribui la accelerarea proceselor economice bazate pe inovații și va susține dezvoltarea ramurilor prioritare ale economiei naționale, care au un potențial de a genera valoare adăugată înaltă.”

Acordul de constituire a Clusterului Regional CREATIV din Cahul a fost semnat de către 12 membri reprezentanți ai comunității de afaceri, ai școlilor profesionale și ai autorităților locale. Coordonatorul clusterului, Anatol Nebunu, director al Centrului de Business din Cahul, a apreciat sprijinul din partea ODIMM și a Uniunii Europene: „Misiunea clusterului este de a stimula dezvoltarea industriei creative și a crește competitivitatea între companii pentru a aduce valoare adăugată antreprenorilor din regiunea de Sud”, a afirmat acesta.

Clusterul textil SORINTEX din Soroca reunește 38 de membri fondatori. Managerul clusterului, Andrei Mârza, a salutat efortul depus pentru susținerea sectorului și a declarat că noul cluster va deveni promotorul industriei textile în regiunea Nord a Republicii Moldova.

Membrii clusterului vor beneficia de diferite avantaje, inclusiv:

  • oportunități de cooperare strategică cu alte companii și cu furnizori de servicii;
  • marketing comun la nivel local, regional, național și internațional, participare comună la târguri naționale și internaționale; 
  • acces direct și oportun la informații și la servicii;  
  • introducerea unor tehnologii noi și a unor idei și cunoștințe noi pentru diversificarea și îmbunătățirea calității serviciilor prestate; 
  • acces îmbunătățit la fonduri publice și private.

Evenimentul a reprezentat o platformă valoroasă pentru un dialog deschis, în cadrul căruia au fost discutate modele noi de colaborare care ar accelera dezvoltarea economică prin revitalizarea sectoarelor-cheie și asigurarea mediului necesar cercetării, inovării și dezvoltării regionale.

„UE sprijină dezvoltarea sectorului IMM din Republica Moldova. Clusterele contribuie la dezvoltarea potențialului economic al regiunilor, la crearea de noi locuri de muncă, noi produse și noi întreprinderi”, a declarat Gintautas Baranauskas, reprezentantul Delegației UE.

Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor constituie o prioritate-cheie a inițiativei EU4Business, care susține eforturile guvernelor facilitând accesul la finanțare, ajutând IMM-urile să pătrundă pe piețe externe și asigurând cursuri de formare pentru dezvoltarea competențelor de afaceri.