OCDE sprijină implementarea Strategiei pentru dezvoltarea IMM-urilor a Republicii Moldova printr-un prim atelier EU4Business pe tema monitorizării strategiei

Monitorizarea strategiei Republicii Moldova privind IMM-urile
 | 
29/11/2018

În 29 noiembrie 2018, OCDE va organiza la Chișinău, capitala Republicii Moldova, primul atelier pe tema monitorizării strategiei privind IMM-urile, în cadrul proiectului finanțat de UE „EU4Business: De la politici la acțiune”.

Atelierul se va concentra pe sistemul de monitorizare și pe procesul de monitorizare ca aspecte-cheie pentru o implementare eficace a strategiei privind IMM-urile. Atelierul va pune în discuție instrumente de bune practici în ceea ce privește monitorizarea, raportarea și implementarea strategiilor și a planurilor de acțiune privind IMM-urile și va fi un prilej de a trece în revistă actualul sistem de monitorizare al Republicii Moldova. De asemenea, atelierul va iniția o discuție privind potențialii indicatori-cheie de performanță care se vor utiliza în contextul Republicii Moldova pentru a evalua rezultatele și impactul strategiei țării privind IMM-urile.

Atelierul va fi structurat în două sesiuni:

  • Sesiunea 1: Ameliorarea actualului sistem de monitorizare al Republicii Moldova pentru o mai bună implementare a Planului de acțiune privind IMM-urile pentru perioada 2018-2020. Această sesiune va prezenta instrumente de bune practici și o evaluare inițială a raportului de monitorizare pe 2015-2017, precum și recomandări în ceea ce privește documentul de monitorizare pentru 2018-2020.
  • Sesiunea 2: Indicatorii-cheie de performanță ca parte esențială a sistemelor de monitorizare eficace. Această sesiune va partaja indicatori-cheie de performanță (KPI) pe baza unor exemple internaționale și va constitui o ocazie de a discuta posibilii KPI pentru strategia Republicii Moldova privind IMM-urile.

Pornind de la constatările și recomandările Indicelui politicii IMM din 2016, guvernul Republicii Moldova a luat măsuri importante pentru a-și ameliora mediul de politici în domeniul IMM-urilor, în special promovând implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2012-2020 a țării prin Planul de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind IMM-urile.

În acest context, OCDE sprijină Ministerul Economiei și Infrastructurii în îmbunătățirea sistemului de monitorizare și evaluare pentru a evalua mai bine rezultatele implementării strategiei privind IMM-urile pentru 2012-2020.

La atelier vor participa reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, ai Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM) și ai altor părți interesate în ceea ce privește IMM-urile și implicate în implementarea și monitorizarea Strategiei de dezvoltare a sectorului IMM a Republicii Moldova și a planului de acțiuni aferent strategiei pentru anii 2018-2020.

Proiectul „EU4Business: De la politici la acțiune este implementat de OCDE și susține reformele privind competitivitatea și mediul de afaceri din țările membre ale Parteneriatului estic, desfășurând activități atât la nivel de țară, cât și la nivel regional.

Data

29.11.2018

Adresa: 
Sediul Guvernului
Piața Marii Adunări Naționale nr. 1
Chisinau
Republica Moldova