Conferința Parteneriatului estic la Viena: „O economie mai puternică pentru societăți mai puternice”

Conferința Parteneriatului estic: „O economie mai puternică pentru societăți mai puternice”
07/12/2018

În 7 decembrie, la Viena, președinția austriacă a Consiliului Uniunii Europene găzduiește prima conferință anuală la nivel înalt a Parteneriatului estic (EaP) în jurul temei „O economie mai puternică pentru societăți mai puternice – Investiții în oameni pentru o creștere durabilă”.

În urma Summitului Parteneriatului estic din noiembrie anul trecut, a venit momentul să facem bilanțul realizărilor celor 20 de rezultate pentru 2020, care demonstrează cel mai bine rezultatele tangibile obținute în 2018.

Monitorizarea din 2018 a celor 20 de rezultate pentru 2020 arată că s-a acordat o atenție deosebită sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii, creării și susținerii locurilor de muncă în țările partenere și stimulării dezvoltării competențelor în conformitate cu cererile pieței. Mai mult, în 2018 UE a lansat un pachet substanțial de măsuri pentru tineret și educație cu scopul de a crea condițiile necesare pentru ca tineretul să studieze, să lucreze, să participe pe deplin la viața socială și să-și îndeplinească potențialul pentru viitorul regiunii.

Prin urmare, conferința va reuni părți interesate din regiunea EaP pentru a evidenția povești de succes din 2018 din țările partenere (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina) și a discuta anumite domenii-cheie pentru viitor: climatul economic și de investiții, provocările pieței forței de muncă și problemele privind tineretul (educația, formarea și angajarea).

Conferința va fi deschisă de către Karin Kneissl, ministrul federal austriac pentru Europa, Integrări și afaceri interne și Johannes Hahn, comisarul UE pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea.

Discursurile de deschidere vor fi urmate de discuții în cadrul panelurilor, care vor avea loc pe parcursul zilei:

  • Panelul I: Ameliorarea mediului de afaceri într-un mod favorabil incluziunii: ce măsuri și ce actori pot să contribuie cel mai bine la societăți mai puternice? 
    Obiectivul acestei sesiuni este identificarea condițiilor economice și juridice cheie pentru ameliorarea climatului de afaceri și de investiții în țările partenere și a factorilor (de exemplu, incluziunea, participarea, coeziunea) care contribuie la formarea unor societăți mai puternice (și stimulează crearea de locuri de muncă), totodată oferind exemple concrete de politici reușite. 
  • Panelul II: Corelarea nevoilor pieței cu competențele: cum ne asigurăm că oamenii au calificări adecvate? 
    Obiectivul acestei sesiuni este de a discuta ce calificări sunt necesare în economiile din țările partenere pentru crearea de locuri de muncă și cum să ne asigurăm că astfel de calificări sunt disponibile, inclusiv pe baza unor exemple concrete. 
  • Panelul III: Investiții în viitorul nostru: cum să stimulăm încadrarea în muncă și gradul de angajare în rândul tinerilor? 
    Obiectivul acestei sesiuni este identificarea unor modalități și oferirea de exemple concrete privind cele mai bune practici pentru asigurarea unei tranziții mai ușoare de la educație la muncă, precum și a unor modalități pentru stimularea antreprenoriatului în rândul tinerilor. 

Data

7.12.2018, 10.00-17.30

Adresa: 
Austria Centre Vienna
Bruno-Kreisky-Platz 1
1220 Vienna
Austria