Conferința ministerială privind informațiile financiare de înaltă calitate – eveniment comun organizat de programul STAREP din cadrul EU4Business

Informațiile financiare de înaltă calitate și integrarea economică
din 26/11/2018 până în 29/11/2018

Conferința ministerială din 2018 privind „Informațiile financiare de înaltă calitate și integrarea economică” se va organiza în data de 27 noiembrie la centrul de conferințe Hofburg din Viena și va fi completată de o săptămână de evenimente secundare care vor avea loc înainte și după conferință. Evenimentul este organizat de către Centrul pentru Reforma Raportării Financiare al Băncii Mondiale și este găzduit de către președinția austriacă a Consiliul Uniunii Europene.

Conferința este un eveniment comun al programelor regionale STAREP, EU-REPARIS și PULSAR, care sprijină practicile de raportare financiară îmbunătățite în sectorul privat și public, în țările membre ale Parteneriatului estic și în țările din Balcanii de Vest.

STAREP este un program EU4Business privind Consolidarea activității de audit și raportare financiară în țările din Parteneriatul estic.

Conferința ministerială din 2018 va reuni aproximativ 250 de delegați la nivel înalt, inclusiv miniștri de finanțe, organisme de reglementare în domeniul financiar, lideri în afaceri, comunități profesionale și academice din Europa și Asia Centrală și experți din principale instituții internaționale și din UE. Participanții vor explora modul în care informațiile financiare pot să contribuie la atenuarea riscurilor și să sprijine integrarea economică, rolul jucat de standardele internaționale de contabilitate în integrarea piețelor de capital și impactul tehnologiei asupra raportării financiare.

De asemenea, înainte și după conferința ministerială vor avea loc mai multe evenimente secundare.

Date și evenimente-cheie:

  • 26 noiembrie: Atelierul înalților funcționari (pentru responsabilii politici superiori implicați în răspunderea și transparența financiară a sectorului public și privat)
  • 27 noiembrie: Conferința ministerială
  • 26 și 27 noiembrie: Forumul Autorităților de supraveghere din sectorul financiar
  • 28-29 noiembrie: Atelierele Comunității de practică privind educația contabilă
  • 28-29 noiembrie: Atelierele Comunității de practică privind raportarea financiară și contabilitatea

Programul STAREP din cadrul EU4Business (Consolidarea activității de audit și raportare financiară în țările din Parteneriatul estic) este un program regional finanțat de UE, pus în aplicare de Centrul pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR) al Băncii Mondiale pentru Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. STAREP ajute țările participante să-și modernizeze cadrele de raportare financiară corporativă și să sporească capacitatea instituțiilor locale de a pune în aplicare aceste cadre în mod eficient.